Tofuku-jiTenryu-ji - Hogon-in 1Tenryu-ji - Hogon-in 2Komyo-jiKamigamo-jinjyaDaitoku-ji - Koto-inRokuo-in 1Tofuku-ji - Komyo-in 1Rokuo-in 2Tofuku-ji - Komyo-in 2